Salehat Nikan | صالحات نیکان

خدمات خیریه صالحات نیکان

خدمات بهداشتی و درمانیبهداشت و درمان، یکی از عرصه های وسیع فعالیت موسسه و ارائه خدمات آن به مددجویان و قشر مستضعف جامعه میباشد.
رویکرد خیریه صالحات نیکان در امر بهداشت، پیشگیرانه بوده و تا جاییکه که مقدور باشد با تدبیر جلسات معاینه پزشکی خصوصا در حوزه زنان، اقدام به فعالیت می نماید.
علاوه برآن این موسسه با همکاری فعّالین حوزه سلامت اجتماعی، نسبت به تامین مخارج "اعمال جراحی، ملزومات پزشکی-درمانی، جلسات کار و گفتار درمانی و پرداخت حق بیمه برخی از مددجویان دارای بیماری های خاص" خود نیز اقدام به عمل می آورد.
اطلاعات بیشتر...


موسسه خیریه صالحات نیکان خدمات درمانی سلامت همگانی تامین اجتماعی سازمان بهداشت جهانی