Salehat Nikan | صالحات نیکان

خدمات خیریه صالحات نیکان

خدمات مسکنمسکن یکی از سه نیاز های مادی هر بشر است که نقش بسزایی در تامین آرامش و امنیت انسان دارد. درحال حاضر با وجود مشکلات کمرشکن اقتصادی خصوصا در باب مسکن، خیریه صالحات نیکان آن دسته از مددجویانی که مبنی بر معیار های استحقاق اخذ مساعدت، صلاحیت امدادرسانی را دارا باشند، تحت پوشش اسکان خود قرار داده و بنابر نوع شرایط هرکدام، اقدام به "خرید، بازسازی، مساعدت جهت تمدید ودیعه و نیز کمک در پرداخت اجاره بهای منازل" می نماید.
شایان ذکر است که در فصل ابتدایی سال1401 بیش از 70درصد درخواست های ارسالی مددجویان به موسسه خیریه صالحات نیکان نسبت به امر مسکن بوده است.
اطلاعات بیشتر...


موسسه خیریه صالحات نیکان مسکن مهر مسکن ارزان نهضت ملی مسکن