طبق اساسنامه مصوب هیات امناء موسسه خیریه صالحات نیکان، معاونت حمایتی موسسه موظف است طبق دستورالعمل جامع تحقیق، اقدام به تحقیق و بررسی عینی و میدانی از وضعیت و موقعیت مددجو نماید و پس از تهیه گزارش کتبی خود، نتیجه را به کمیته حمایتی موسسه متشکل از شخص مدیر عامل، معاون حمایتی، معاون اداری-مالی و معاون مشارکت های مردمی ارائه نماید.

پس از طرح و استماع گزارش محقق، اعضاء کمیته نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت مددجو در رابطه با استحقاق ایشان در بهره مندی از خدمات مستمر یا موردی موسسه تصمیم گیری می نمایند سپس با در نظر گرفتن شرایط هر مددجو، اقدامات لازم انجام می پذیرد.

خدمات موسسه خیریه صالحات نیکان در قالب:

-خدمات رفاهی(خوراک-پوشاک- جهیزیه)

-مسکن(خرید-کمک ودیعه-کمک اجاره)

-فرهنگی(کمک هزینه تحصیلی- سبد لوازم التحریر)

-درمان(کمک هزینه درمان- خرید لوازم درمانی)

و خدمات مشاوره ای میباشد که هر مددجو با توجه به خلاء و کمبودی که در هر یک از موارد مذکور داشته باشد، تحت پوشش حمایتی موسسه قرار می گیرد.

معاونت حمایتی موسسه موظف است علاوه بر تحقیقات اولیه در بدو تشکیل پرونده مددجو، هرساله اقدام به تحقیق مجدد از شرایط مددجو نماید تا مجددا صحت استحقاق ایشان بررسی گردد.