Salehat Nikan | صالحات نیکان

خدمات خیریه صالحات نیکان

خدمات بهداشت و درمانیکی از رسالت های موسسات خیریه، کمک در جهت حفظ نظام سلامت جامعه و نیز مراقبت های بهداشتی از افرادی است که قادر به پرداخت هزینه های آن را ندارند، فلذا موسسه خیریه صالحات نیکان در این راستا اقداماتی از قبیل:
1- اعطای تسهیلات درمانی به بیمار
2-خرید دارو
3-معرفی بیمار به مراکز درمانی و سایر امورات مرتبط به این موضوع را برای مددجویان خود انجام می دهد.
اطلاعات بیشتر...


خیریه صالحات نیکان تسهیلات درمانی مهربانی نوع دوستی